Порядок організації та проведення особистого прийому громадян

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в ДП «Пологівське ЛМГ»

1.2. Посадові особи ДП «Пологівське ЛМГ», які здійснюють особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «про державну службу». Указом Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1.3. Особистий прийом громадян начальником ДП «Пологівське ЛМГ» (далі – керівництво) проводиться за попереднім записом у дні та години, визначені графіками особистого прийому громадян, затвердженими наказами, які розміщуються на офіційному веб-сайті. Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати – героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться у першочерговому порядку. Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобільської катастрофи, багатодітні сім’ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

1.4. Інформація про Порядок прийому громадян та Графік висвітлюється та розміщується на офіційному веб-сайті та на інформаційному стенді.

1.5. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних стосунках з цими громадянами і мають документи, що підтверджують їх особу.

1.6. Керівництво ДП «Пологівське ЛМГ» несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України за недотримання вимог Закону України «Про звернення громадян».

2. Порядок запису громадян

2.1. Попередній (не пізніше ніж за сім днів до дня прийому)запис громадян на особистий прийом до керівництва проводиться працівником підприємства (секретарем) за адресою: м. Пологи, вул. Східна, 11 або за телефоном приймальної (крім святкових та вихідних днів) з 8.00 до 17.00 , обідня перерва з 12.00 до 13.00.

2.2. Для запису на особистий прийом посадовими особами ДП «Пологівське ЛМГ»  та участі в особистому прийомі громадянин пред’являє документи, що посвідчують його особу, а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження. Під час запису, попереднього запису на особистий прийом керівництва, секретар, який проводить запис, з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушенного питання, інші матеріали, що подаються громадянином для обгрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження), номери його контактних телефонів чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним.  Запис на прийом посадовими особами не проводиться уразі звернення:

  • одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті;
  • з питань оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;
  • особи визнанні судом недієздатними.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. У разі відмови в записі надаються відповідні роз’яснення щодо причин відмови.

2.3. Облік особистого прийому громадян ведеться у журналах обліку особистого прийому громадян.

2.4. Консультації та роз’яснення для громадян щодо порядку вирішення порушених питань надають відповідальні працівники.

2.5. Сектор контролю, кадрової та юридичної роботи здійснює:

  • контроль за дотриманням визначених чинним законодавством порядку і строків розгляду звернень, прийнятих під час особистого прийому;
  • систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, інформує про це на апаратних нарадах;
  • підготовку аналітичних інформацій про розгляд звернень з особистого прийому громадян, узагальнених висновків та пропозицій для подання начальнику управління, включення до матеріалів колегії з питань виконавської дисципліни, розміщення на офіційному веб-сайті 3. Здійснення особистого прийому громадян

3.1. Керівництво  під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає громадянину відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення письмово або усно (за його бажанням) та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

3.2. Для забезпечення кваліфікованого роз’яснення поставлених громадянином питань керівництво може залучати до їх розгляду працівників підприємства або одержувати від них потрібну інформацію.

3.3. Якщо вирішити порушене в усному звернені громадянина питання безпосередньо під час особистого прийому неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином заява розглядається у порядку, встановленому для письмових звернень. Про результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається усна або письмова відповідь спеціалістами.

3.4. Повторний прийом громадян з питання, яке вже розглядалося керівництвом, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

3.5. Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції ДП «Пологівське ЛМГ», посадова особа пояснює громадянинові, до якого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, організації чи установи доцільно звернутися, і по можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер телефону тощо).

3.6. Керівництво ДП «Пологівське ЛМГ» зобов’язане забезпечити прийом усіх громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку ДП «Пологівське ЛМГ» та визначеного графіком часу.